Újgörög felsőfokú írásbeli próbanyelvvizsgaΔοκιμαστική γραπτή εξέταση πιστοποίησης ελληνομάθειας επιπέδου C1

A felsőfokú (C1-szint) írásbeli nyelvvizsga 5 részből áll. A feladatok megoldására 270 perc áll rendelkezésre, ebből 30 perc a feleletválasztós tesztsorhoz. Ennél szótár nem használható, a többi feladatnál viszont igen:

NYELVISMERETI FELADATSOR

A vizsgázó első feladatként egy 50 egységből álló feleletválasztós nyelvi tesztet tölt ki. Szótárt nem használhat. A feladat megoldására 30 perc áll rendelkezésére.
A nyelvismereti feladatsor a felsőfokú nyelvhasználathoz szükséges nyelv(tan)i és lexikai ismeretek meglétét vizsgálja. Minden helyes megoldás egy pontot ér. Az így kapott pontszámot (max. 50 pont) konverziós táblázat alapján váltják át a maximum 15 pontos eredményre.

A vizsga további feladatainak megoldásához egy- vagy kétnyelvű nyomtatott szótár használható. A rendelkezésre álló négy órát a vizsgázó tetszés szerint oszthatja be.

KÖZVETÍTÉS MAGYARRÓL IDEGEN NYELVRE

A feladat egy kb. 2000-2400 leütés terjedelmű, konkrét vagy elvont témájú magyar nyelvű sajtószöveg összefoglalása idegen nyelven, az eredeti szöveg kb. fele terjedelmében, öt magyar vázlatpont segítségével. A szöveg informatív és érvelő jellegű, autentikus újságcikk.
A vizsgázó ebben a feladatban bizonyítja, hogy a főbb információk sérülése nélkül képes közvetíteni idegen nyelven egy magyar nyelvű összetett sajtócikk tartalmát és gondolatmenetét úgy, hogy világos, jól szerkesztett, koherens célnyelvi szöveget alkot. Képes kiemelni a lényeges pontokat, és világosan tudja közvetíteni a nézeteket alátámasztó érveket, megőrizve a szöveg nyelvi igényességét.
A feladat értékelésekor a következő szempontokat vesszük figyelembe: tartalom, kommunikatív hatás, kifejezésmód és nyelvhelyesség. Minden szempontot 0-tól 5-ig terjedő skálán értékelik. Maximális pontszám 20 pont.

KÖZVETÍTÉS IDEGEN NYELVRŐL MAGYARRA

A feladat egy kb. 1500 leütés terjedelmű autentikus idegen nyelvű szöveg (legtöbbször sajtócikk lefordítása) magyar nyelvre. A szövegek általános témákat érintenek, az általános műveltségi szintet még tudományosnak tetsző téma esetén sem haladják meg.
A szövegek értelmezését esetenként megkönnyíti, ha a vizsgázó rendelkezik a célnyelv felsőfokú használatához szükséges interkulturális ismeretekkel.
A feladat megoldásával a vizsgázó bizonyítja, hogy minden részletében képes megérteni egy sajtószöveget, továbbá képes azt tartalmilag pontosan és szöveghűen visszaadni úgy, hogy az a magyar olvasó számára teljesen érthető és könnyen olvasható legyen.
A feladat maximális pontszáma 20 pont, ami két részpontszámból tevődik össze: maximum 15 pont az információtartalom pontos közvetítésért, és maximum 5 pont a megoldás gördülékenysége, stílusa alapján.

IRÁNYÍTOTT FOGALMAZÁS

A szövegírási készséget vizsgáló feladat baráti vagy hivatalos levél, illetve fogalmazás (rövid esszé, blogbejegyzés, írásbeli hozzászólás) megírásából áll. A vizsgázó két különböző téma és egyben két különböző műfaj közül választhat. A kiválasztott témában és műfajban a megadott magyar nyelvű szempontok alapján egy kb. 22-25 sornyi összefüggő szöveget kell létrehoznia.
A sikeres vizsgázó képes maradéktalanul megvalósítani közlési szándékait írásban, a megadott kommunikációs helyzetnek és a választott műfaj szabályainak megfelelően, azokhoz illő stílusban. Képes hétköznapi és közéleti témákban lényegre törő tájékoztatást adni, kellő részletességgel beszámolni eseményekről. Képes saját vagy mások véleményét pontosan közvetíteni. Képes továbbá a szövegalkotáshoz szükséges nyelvi eszközöket helyesen használni.
A megoldás értékelése négy szempont figyelembevételével történik: tartalom, kommunikatív hatás, kifejezésmód és nyelvhelyesség. A vizsgázó megoldását minden egyes szempont alapján 0-tól 5-ig terjedő skálán értékeljük. A feladatban tehát maximum 20 pont érhető el.

OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE

A vizsgázónak egy 4000-4200 leütés terjedelmű idegen nyelvű sajtócikk tartalmára vonatkozó magyar nyelvű kérdésekre kell magyarul válaszolnia. A kérdések vonatkozhatnak a szöveg egészére, hosszabb szövegrészekre, szövegrészek összefüggéseire, de egyes részletekre is. Előfordulhatnak olyan kérdések, amelyek megválaszolásához a szöveg egészének áttekintése és megértése után a szöveg több részéből kell összegyűjteni az információkat.
A vizsgázó ebben a feladatban bizonyítja, hogy önállóan képes olvasni a célnyelvi sajtót, részletekbe menően megért egy napjaink problémáival foglalkozó konkrét vagy elvont témájú összetett idegen szöveget. Képes kiszűrni és megérteni a különböző véleményeket és közlési szándékokat, még a sugallt tartalmakat is.
A kérdésekhez tartozó minden helyes információért pont(ok) jár(nak)m a feladat javítókulcsa alapján. A feladat maximális pontszáma 25 pont.

A sikeres vizsgához az összpontszám min. 60%-t kell megszerezni, az egyes feladatok teljesítési küszöbe 40%.

VIZSGAANYAG
MEGOLDÁS

Az információkat az ITK engedélyével közöljük. Köszönjük!

A felsőfokú (C1-szint) írásbeli nyelvvizsga 5 részből áll. A feladatok megoldására 270 perc áll rendelkezésre, ebből 30 perc a feleletválasztós tesztsorhoz. Ennél szótár nem használható, a többi feladatnál viszont igen:

NYELVISMERETI FELADATSOR

A vizsgázó első feladatként egy 50 egységből álló feleletválasztós nyelvi tesztet tölt ki. Szótárt nem használhat. A feladat megoldására 30 perc áll rendelkezésére.
A nyelvismereti feladatsor a felsőfokú nyelvhasználathoz szükséges nyelv(tan)i és lexikai ismeretek meglétét vizsgálja. Minden helyes megoldás egy pontot ér. Az így kapott pontszámot (max. 50 pont) konverziós táblázat alapján váltják át a maximum 15 pontos eredményre.

A vizsga további feladatainak megoldásához egy- vagy kétnyelvű nyomtatott szótár használható. A rendelkezésre álló négy órát a vizsgázó tetszés szerint oszthatja be.

KÖZVETÍTÉS MAGYARRÓL IDEGEN NYELVRE

A feladat egy kb. 2000-2400 leütés terjedelmű, konkrét vagy elvont témájú magyar nyelvű sajtószöveg összefoglalása idegen nyelven, az eredeti szöveg kb. fele terjedelmében, öt magyar vázlatpont segítségével. A szöveg informatív és érvelő jellegű, autentikus újságcikk.
A vizsgázó ebben a feladatban bizonyítja, hogy a főbb információk sérülése nélkül képes közvetíteni idegen nyelven egy magyar nyelvű összetett sajtócikk tartalmát és gondolatmenetét úgy, hogy világos, jól szerkesztett, koherens célnyelvi szöveget alkot. Képes kiemelni a lényeges pontokat, és világosan tudja közvetíteni a nézeteket alátámasztó érveket, megőrizve a szöveg nyelvi igényességét.
A feladat értékelésekor a következő szempontokat vesszük figyelembe: tartalom, kommunikatív hatás, kifejezésmód és nyelvhelyesség. Minden szempontot 0-tól 5-ig terjedő skálán értékelik. Maximális pontszám 20 pont.

KÖZVETÍTÉS IDEGEN NYELVRŐL MAGYARRA

A feladat egy kb. 1500 leütés terjedelmű autentikus idegen nyelvű szöveg (legtöbbször sajtócikk lefordítása) magyar nyelvre. A szövegek általános témákat érintenek, az általános műveltségi szintet még tudományosnak tetsző téma esetén sem haladják meg.
A szövegek értelmezését esetenként megkönnyíti, ha a vizsgázó rendelkezik a célnyelv felsőfokú használatához szükséges interkulturális ismeretekkel.
A feladat megoldásával a vizsgázó bizonyítja, hogy minden részletében képes megérteni egy sajtószöveget, továbbá képes azt tartalmilag pontosan és szöveghűen visszaadni úgy, hogy az a magyar olvasó számára teljesen érthető és könnyen olvasható legyen.
A feladat maximális pontszáma 20 pont, ami két részpontszámból tevődik össze: maximum 15 pont az információtartalom pontos közvetítésért, és maximum 5 pont a megoldás gördülékenysége, stílusa alapján.

IRÁNYÍTOTT FOGALMAZÁS

A szövegírási készséget vizsgáló feladat baráti vagy hivatalos levél, illetve fogalmazás (rövid esszé, blogbejegyzés, írásbeli hozzászólás) megírásából áll. A vizsgázó két különböző téma és egyben két különböző műfaj közül választhat. A kiválasztott témában és műfajban a megadott magyar nyelvű szempontok alapján egy kb. 22-25 sornyi összefüggő szöveget kell létrehoznia.
A sikeres vizsgázó képes maradéktalanul megvalósítani közlési szándékait írásban, a megadott kommunikációs helyzetnek és a választott műfaj szabályainak megfelelően, azokhoz illő stílusban. Képes hétköznapi és közéleti témákban lényegre törő tájékoztatást adni, kellő részletességgel beszámolni eseményekről. Képes saját vagy mások véleményét pontosan közvetíteni. Képes továbbá a szövegalkotáshoz szükséges nyelvi eszközöket helyesen használni.
A megoldás értékelése négy szempont figyelembevételével történik: tartalom, kommunikatív hatás, kifejezésmód és nyelvhelyesség. A vizsgázó megoldását minden egyes szempont alapján 0-tól 5-ig terjedő skálán értékeljük. A feladatban tehát maximum 20 pont érhető el.

OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE

A vizsgázónak egy 4000-4200 leütés terjedelmű idegen nyelvű sajtócikk tartalmára vonatkozó magyar nyelvű kérdésekre kell magyarul válaszolnia. A kérdések vonatkozhatnak a szöveg egészére, hosszabb szövegrészekre, szövegrészek összefüggéseire, de egyes részletekre is. Előfordulhatnak olyan kérdések, amelyek megválaszolásához a szöveg egészének áttekintése és megértése után a szöveg több részéből kell összegyűjteni az információkat.
A vizsgázó ebben a feladatban bizonyítja, hogy önállóan képes olvasni a célnyelvi sajtót, részletekbe menően megért egy napjaink problémáival foglalkozó konkrét vagy elvont témájú összetett idegen szöveget. Képes kiszűrni és megérteni a különböző véleményeket és közlési szándékokat, még a sugallt tartalmakat is.
A kérdésekhez tartozó minden helyes információért pont(ok) jár(nak)m a feladat javítókulcsa alapján. A feladat maximális pontszáma 25 pont.

A sikeres vizsgához az összpontszám min. 60%-t kell megszerezni, az egyes feladatok teljesítési küszöbe 40%.

VIZSGAANYAG
MEGOLDÁS

Az információkat az ITK engedélyével közöljük. Köszönjük!