A szegedi görögök

Az elmúlt évtizedek népszámlálási adataiból megállapítható, hogy a szegedi görögök száma folyamatosan növekszik. A 2011-es népszámlálás szerint 89 szegedi polgár tekinthető a görög nemzetiséghez tartozónak.

1995-ben két görög szervezet is létrejött: először a Magyarországi Görögök Kulturális Egyesületének önállóan működő Csongrád Megyei Helyi Csoportja, majd pedig a Szegedi Görög Kisebbségi (2012 óta Nemzetiségi) Önkormányzat. Az egyesület 2014-ben 76 olyan tagot tömörített, akik görög származásúnak tekintik magukat. A közösség átlagéletkora fiatal: a tagság közel fele kiskorú.

A görög származású tagokon kívül nagy megtiszteltetésnek tartjuk, hogy a közösségünkhöz sok nem görög származású szegedi is tartozik, akik többnyire rendezvényeinknek is lelkes látogatóik.

Mind az önkormányzat, mind az egyesület sokrétű tevékenységet folytatnak. Ugyan a törvényes működés feltételeinek való megfelelés önmagában is kihívás, az elsődleges hangsúly a görög nyelv ápolásán, a kultúra és hagyományok átörökítésén, illetve népszerűsítésén van.

Ezen az oldalon a szegedi görög közösséggel , illetve az azokat képviselő Csongrád Megyei Görögök Kulturális Egyesületével, valamint a Szegedi Görög Nemzetiségi Önkormányzattal kapcsolatos információk olvashatók, így például alapszabályok, szabályzatok és közgyűlési határozatok is.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA