Szegedi görög füzetek 7.

Fejezetek Görögország újkori történetéből (a szabadságharctól napjainkig)

Balogh Ádám

Kiadó: Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete – Csongrád Megyei Helyi Csoport
Lektorálta és szerkesztette: Purosz Alexandrosz
Nyomdai előkészítés: Jacob Péter
Méret: 165×235 mm
Terjedelem: 188+4 oldal
Támogatók: Szegedi Görög Nemzetiségi Önkormányzat, továbbá a tatabányai, pécsi, Budapest III., IV., IX., XI., XII., XVIII., XIX. és XXI. kerületi görög nemzetiségi önkormányzatai, és a SZTE-ÁJTK Nemzetközi és Regionális Tanulmányok Intézet

Görögország újkori története a törökellenes küzdelmek elindulásával vette kezdetét a 18. század végén. A szerző a szabadságharcot megelőző függetlenségi törekvésektől mutatja be a görögség történetét egészen a 2012-es választások eredményéig. Az összefoglaló jellegű munka vázlatos képet ad Görögország modern kori történetéről, olyan aktuális kérdésekre is kitérve, mint a görög-török és görög-macedón viszony, a ciprusi kérdés, vagy a bevándorlás problémája. Fényképek és térképek teszik szemléletesebbé az eseményeket, a tájékozódást pedig a mellékletek segítik. A szerző könyvét a szélesebb olvasóközönség mellett egyetemi hallgatóknak, és a Görögország története iránt érdeklődőknek is ajánljuk.

Bolti ára: 3.000 Ft

A könyv megvásárolható több könyvesboltban, illetve on-line értékesítőknél. Megrendelhető az egyesületünktől is e-mailen ( info@szegedigorogok.hu), ára a bolti árhoz képest kedvezménnyel: 2.500 Ft + 500 Ft postaköltség. Legalább 10.000 Ft értékű megrendelés esetén a postaköltséget átvállaljuk.

BANKI ADATOK
Számlatulajdonos: Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete – Csongrád Megyei Helyi Csoport
Számlavezető bank: Kereskedelmi és Hitelbank
Bankszámlaszám: 10402805-50526582-55481004

A tartalomjegyzék, és az abból megnyitható részek:

Előszó
Bevezetés
I. A függetlenség kivívása: harc a török uralom ellen

Bizánc és az Oszmán Birodalom hanyatlása
Nemzeti ébredés: a szabadságharc előzményei
A görög szabadságharc

II. Területi növekedés és a Nagy Eszme (1830-1913)

Az államszervezés nehézségei I. Ottó uralkodása alatt
A Nagy Eszme
Athén fejlődése I. György uralkodása idején
Az 1875-78-as Balkán-válság és következményei
Küzdelem Macedóniáért: a Macedón Harc időszaka
A Balkán-háborúk

III. Tragédiák kora: 1914-1949

A háborúk időszaka
A Kis-Ázsiai Katasztrófa és belpolitikai hatása
Metaxasz diktatúrája és a II. világháború
A polgárháború

IV. Út a diktatúrához (1950-1974) és Ciprus kérdése

A jobboldal kormányzása
Az ezredesek diktatúrája
A ciprusi kérdés

V. A demokrácia kiépülése és az uniós tagság 1974 után

Az új politikai rendszer kiépülése Karamanlisz alatt
A PASZOK hatalomra kerülése és politikája Andreasz Papandreutól Konsztantinosz Szimitiszig
„Nemzeti külpolitika” az ezredfordulón
1. Görög-török kapcsolatok
2. Görög-macedón kapcsolatok
3. Görög-albán kapcsolatok
Menekültkérdés a 21. század elején
A hagyományos pártstruktúra megrendülése és összeomlása 2004 és 2012 között

Mellékletek
Uralkodók, köztársasági elnökök és miniszterelnökök névsora
Politikai portrék (életrajzok)
Kronológia
Bibliográfia