A SZEGEDI GÖRÖG NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ETNOBIZNISZ VISSZASZORÍTÁSA ÉRDEKÉBEN HOZOTT HATÁROZATA

A testület 3 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

06/2024 (I.31.) sz. Szegedi Görög NÖ képviselőtestületi határozat

HATÁROZAT

A Szegedi Görög Nemzetiségi Önkormányzat felszólítja Koranisz Laokratiszt, a Magyar Országgyűlés görög nemzetiségi szószólóját, hogy az etnobiznisz legkisebb gyanúját is elkerülendő, közérdekű adatigénylésre reagálva adjon felvilágosítást arról, hogy nyilvános szerződés szerint (3. sz. melléklet) a Debreceni Görög Nemzetiségi Önkormányzat elnöke által képviselt vállalkozástól 2022. október 1. óta 14,7 millió Ft értékben bérelt “kivett áruház, udvar” megnevezésű ingatlanban milyen szószólói/képviselői tevékenységet folytat, különös tekintettel arra, hogy a szószóló semmilyen fórumon nem hirdet ügyfélfogadást az adott helyen, és az ott készült fénykép (4. sz. melléklet) sem utal arra, hogy a szerződésben feltüntetett bérleményben bármiféle képviselői munka folyna.

BÉRLETI SZERZŐDÉS – 3. SZ. MELLÉKLET
DEBRECEN, NYÍL UTCA 82. – 4. SZ. MELLÉKLET