Újgörög középfokú írásbeli próbanyelvvizsgaΔοκιμαστική γραπτή εξέταση πιστοποίησης ελληνομάθειας επιπέδου Β2

Az középfokú (B2-szint) írásbeli nyelvvizsga 4 részből áll. A feladatok megoldására 180 perc áll rendelkezésre, ebből 30 perc a feleletválasztós tesztsorhoz. Ennél szótár nem használható, a többi feladatnál viszont igen:

NYELVISMERETI FELADATSOR

A vizsgázó első feladatként egy 50 egységből álló feleletválasztós nyelvi tesztet tölt ki. Szótárt nem használhat. A feladat megoldására 30 perc áll rendelkezésére.

A nyelvismereti feladatsor a középfokú nyelvhasználathoz szükséges nyelv(tan)i és lexikai ismeretek meglétét vizsgálja. Minden helyes megoldás egy pontot ér. Az így kapott pontszám (max. 50 pont) konverziós táblázat kerül átváltásra a maximum 15 pontos eredményre.

A vizsga további feladatainak megoldásához egy- vagy kétnyelvű nyomtatott szótár használható. A rendelkezésre álló két és fél órát a vizsgázó tetszés szerint oszthatja be.

KÖZVETÍTÉS IDEGEN NYELVRŐL MAGYARRA

A feladat egy 1000-1200 leütés terjedelmű autentikus idegen nyelvű szöveg (legtöbbször sajtócikk) magyar nyelvre való lefordításából áll. A szövegek általános témákat érintenek, az általános műveltségi szintet még tudományosnak tetsző téma esetén sem haladják meg.
A feladat megoldása során a vizsgázó bizonyítja, hogy képes globálisan és fontos részleteiben is megérteni a szöveget, továbbá képes azt tartalmilag pontosan és szöveghűen visszaadni úgy, hogy az a magyar olvasó számára érthető és különösebb erőfeszítés nélkül követhető legyen.
A feladat maximális pontszáma 20 pont, ami két részpontszámból tevődik össze: maximum 15 pont az információtartalom pontos közvetítésért, és maximum 5 pont a megoldás gördülékenysége alapján.

IRÁNYÍTOTT FOGALMAZÁS

Az íráskészséget vizsgáló feladat levélírásból áll. A vizsgázó két különböző téma közül választhat, s a megadott szempontok alapján egy kb. 17-20 sornyi összefüggő szöveget kell létrehoznia.
A sikeres vizsgázó képes közlési szándékait megvalósítani írásban a célnyelven: általános, hétköznapi témákban képes részletes tájékoztatást adni, képes beszámolni eseményekről, képes saját vagy mások véleményét megfelelő módon közvetíteni és a szövegalkotáshoz szükséges nyelvi eszközöket helyesen használni.
A megoldás értékelése négy szempont figyelembevételével történik: tartalom, kommunikatív hatás, kifejezésmód és nyelvhelyesség. A vizsgázó megoldását minden egyes szempont alapján 0-tól 5-ig terjedő skálán értékelik. A feladatban tehát maximum 20 pont érhető el.

OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE

A vizsgázónak egy 3000-3200 leütés terjedelmű idegen nyelvű sajtócikk tartalmára vonatkozó magyar nyelvű kérdésekre kell magyarul válaszolnia. A kérdések vonatkozhatnak a szöveg egészére, hosszabb szövegrészekre, szövegrészek összefüggéseire, de konkrét részletekre is. Előfordulhatnak olyan kérdések is, amelyek megválaszolásához a szöveg egészének áttekintése és megértése után a szöveg több részéből kell összegyűjteni az információkat.
A vizsgázó ebben a feladatban azt bizonyítja, hogy nagyfokú önállósággal képes olvasni egy napjaink problémáival foglalkozó konkrét vagy elvontabb témájú autentikus célnyelvi sajtócikket. Képes kiszűrni és megérteni egy cikk lényeges információit, továbbá megérti annak egy-egy fontos részletét.
A kérdésekhez tartozó minden helyes információért pont(ok) jár(nak)m a feladat javítókulcsa alapján. A feladat maximális pontszáma 25 pont.

A sikeres vizsgához az összpontszám min. 60%-t kell megszerezni, az egyes feladatok teljesítési küszöbe 40%.

VIZSGAANYAG
MEGOLDÁS

Az információkat az ITK engedélyével közöljük. Köszönjük!

Az középfokú (B2-szint) írásbeli nyelvvizsga 4 részből áll. A feladatok megoldására 180 perc áll rendelkezésre, ebből 30 perc a feleletválasztós tesztsorhoz. Ennél szótár nem használható, a többi feladatnál viszont igen:

NYELVISMERETI FELADATSOR

A vizsgázó első feladatként egy 50 egységből álló feleletválasztós nyelvi tesztet tölt ki. Szótárt nem használhat. A feladat megoldására 30 perc áll rendelkezésére.
A nyelvismereti feladatsor a középfokú nyelvhasználathoz szükséges nyelv(tan)i és lexikai ismeretek meglétét vizsgálja. Minden helyes megoldás egy pontot ér. Az így kapott pontszám (max. 50 pont) konverziós táblázat kerül átváltásra a maximum 15 pontos eredményre.

A vizsga további feladatainak megoldásához egy- vagy kétnyelvű nyomtatott szótár használható. A rendelkezésre álló két és fél órát a vizsgázó tetszés szerint oszthatja be.

KÖZVETÍTÉS IDEGEN NYELVRŐL MAGYARRA

A feladat egy 1000-1200 leütés terjedelmű autentikus idegen nyelvű szöveg (legtöbbször sajtócikk) magyar nyelvre való lefordításából áll. A szövegek általános témákat érintenek, az általános műveltségi szintet még tudományosnak tetsző téma esetén sem haladják meg.
A feladat megoldása során a vizsgázó bizonyítja, hogy képes globálisan és fontos részleteiben is megérteni a szöveget, továbbá képes azt tartalmilag pontosan és szöveghűen visszaadni úgy, hogy az a magyar olvasó számára érthető és különösebb erőfeszítés nélkül követhető legyen.
A feladat maximális pontszáma 20 pont, ami két részpontszámból tevődik össze: maximum 15 pont az információtartalom pontos közvetítésért, és maximum 5 pont a megoldás gördülékenysége alapján.

IRÁNYÍTOTT FOGALMAZÁS

Az íráskészséget vizsgáló feladat levélírásból áll. A vizsgázó két különböző téma közül választhat, s a megadott szempontok alapján egy kb. 17-20 sornyi összefüggő szöveget kell létrehoznia.
A sikeres vizsgázó képes közlési szándékait megvalósítani írásban a célnyelven: általános, hétköznapi témákban képes részletes tájékoztatást adni, képes beszámolni eseményekről, képes saját vagy mások véleményét megfelelő módon közvetíteni és a szövegalkotáshoz szükséges nyelvi eszközöket helyesen használni.
A megoldás értékelése négy szempont figyelembevételével történik: tartalom, kommunikatív hatás, kifejezésmód és nyelvhelyesség. A vizsgázó megoldását minden egyes szempont alapján 0-tól 5-ig terjedő skálán értékelik. A feladatban tehát maximum 20 pont érhető el.

OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE

A vizsgázónak egy 3000-3200 leütés terjedelmű idegen nyelvű sajtócikk tartalmára vonatkozó magyar nyelvű kérdésekre kell magyarul válaszolnia. A kérdések vonatkozhatnak a szöveg egészére, hosszabb szövegrészekre, szövegrészek összefüggéseire, de konkrét részletekre is. Előfordulhatnak olyan kérdések is, amelyek megválaszolásához a szöveg egészének áttekintése és megértése után a szöveg több részéből kell összegyűjteni az információkat.
A vizsgázó ebben a feladatban azt bizonyítja, hogy nagyfokú önállósággal képes olvasni egy napjaink problémáival foglalkozó konkrét vagy elvontabb témájú autentikus célnyelvi sajtócikket. Képes kiszűrni és megérteni egy cikk lényeges információit, továbbá megérti annak egy-egy fontos részletét.
A kérdésekhez tartozó minden helyes információért pont(ok) jár(nak)m a feladat javítókulcsa alapján. A feladat maximális pontszáma 25 pont.

A sikeres vizsgához az összpontszám min. 60%-t kell megszerezni, az egyes feladatok teljesítési küszöbe 40%.

VIZSGAANYAG
MEGOLDÁS

Az információkat az ITK engedélyével közöljük. Köszönjük!