Újgörög alapfokú írásbeli próbanyelvvizsgaΔοκιμαστική γραπτή εξέταση πιστοποίησης ελληνομάθειας επιπέδου Β1

Az alapfokú (B1-szint) írásbeli nyelvvizsga 3 részből áll. A feladatok megoldására 60 perc áll rendelkezésre, szótár használható:

OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE
A vizsgázónak B1 szinten meg kell értenie egyszerűbb közérdekű szövegek (pl. közlekedési, utazási, vásárlási információk, ügyintézéssel kapcsolatos tudnivalók, stb.), egyéb tényközlő szövegek (ismertetők, használati utasítások, hirdetések), rövid, informatív sajtócikkek, valamint hivatalos vagy magánlevelek főbb információit. Ezek olyan konkrét, hétköznapi témákhoz kapcsolódnak, amelyekkel a célnyelvi országba való utazás vagy ott tartózkodás alatt találkozhat.
A vizsgázó a (1200-1500 leütés terjedelmű) szövegre vonatkozó magyar nyelvű kérdések magyar nyelven való megválaszolásával bizonyítja szövegértési készségét. A megoldás értékelése javítókulcs alapján történik. A feladat megoldásával maximálisan 20 pont szerezhető.

KÖZVETÍTÉS IDEGEN NYELVRŐL MAGYARRA
A második feladat megoldása során a vizsgázónak egy (kb. 800 leütés terjedelmű) szerkesztett idegen nyelvi szöveg információtartalmát kell megértenie, és a feladatmegoldáshoz szükséges tudnivalókat tartalmilag pontosan és érthetően kell közvetítenie írásban egy az idegen nyelvet nem ismerő személy számára. Ebben a feladatban maximálisan 10 pont szerezhető.

IRÁNYÍTOTT FOGALMAZÁS
A harmadik feladatban magyar nyelvű utasítások alapján egy rövid, 8-10 soros idegen nyelvű levelet (üdvözlőkártyát, képeslapot, e-mailt, üzenetet) kell megfogalmazni. A vizsgázónak írásban kell idegen nyelven, az adott utasításoknak megfelelően tájékoztatást adni, beszámolni eseményekről, leírni dolgokat és személyeket, véleményét megfogalmazni.
A megoldás értékelése a következő négy szempont szerint történik: tartalom, kommunikatív hatás, kifejezésmód, nyelvhelyesség. A vizsgázó megoldását minden egyes szempont alapján 0-tól 5-ig terjedő skálán értékelik. A feladatban tehát maximum 20 pont érhető el.

A sikeres vizsgához az összpontszám min. 60%-t kell megszerezni, az egyes feladatok teljesítési küszöbe 40%.

VIZSGAANYAG
MEGOLDÁS

Az információkat az ITK engedélyével közöljük. Köszönjük!Az alapfokú (B1-szint) írásbeli nyelvvizsga 3 részből áll. A feladatok megoldására 60 perc áll rendelkezésre, szótár használható:

OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE
A vizsgázónak B1 szinten meg kell értenie egyszerűbb közérdekű szövegek (pl. közlekedési, utazási, vásárlási információk, ügyintézéssel kapcsolatos tudnivalók, stb.), egyéb tényközlő szövegek (ismertetők, használati utasítások, hirdetések), rövid, informatív sajtócikkek, valamint hivatalos vagy magánlevelek főbb információit. Ezek olyan konkrét, hétköznapi témákhoz kapcsolódnak, amelyekkel a célnyelvi országba való utazás vagy ott tartózkodás alatt találkozhat.
A vizsgázó a (1200-1500 leütés terjedelmű) szövegre vonatkozó magyar nyelvű kérdések magyar nyelven való megválaszolásával bizonyítja szövegértési készségét. A megoldás értékelése javítókulcs alapján történik. A feladat megoldásával maximálisan 20 pont szerezhető.

KÖZVETÍTÉS IDEGEN NYELVRŐL MAGYARRA
A második feladat megoldása során a vizsgázónak egy (kb. 800 leütés terjedelmű) szerkesztett idegen nyelvi szöveg információtartalmát kell megértenie, és a feladatmegoldáshoz szükséges tudnivalókat tartalmilag pontosan és érthetően kell közvetítenie írásban egy az idegen nyelvet nem ismerő személy számára. Ebben a feladatban maximálisan 10 pont szerezhető.

IRÁNYÍTOTT FOGALMAZÁS
A harmadik feladatban magyar nyelvű utasítások alapján egy rövid, 8-10 soros idegen nyelvű levelet (üdvözlőkártyát, képeslapot, e-mailt, üzenetet) kell megfogalmazni. A vizsgázónak írásban kell idegen nyelven, az adott utasításoknak megfelelően tájékoztatást adni, beszámolni eseményekről, leírni dolgokat és személyeket, véleményét megfogalmazni.
A megoldás értékelése a következő négy szempont szerint történik: tartalom, kommunikatív hatás, kifejezésmód, nyelvhelyesség. A vizsgázó megoldását minden egyes szempont alapján 0-tól 5-ig terjedő skálán értékelik. A feladatban tehát maximum 20 pont érhető el.

A sikeres vizsgához az összpontszám min. 60%-t kell megszerezni, az egyes feladatok teljesítési küszöbe 40%.

VIZSGAANYAG
MEGOLDÁS

Az információkat az ITK engedélyével közöljük. Köszönjük!