SZÓSZÓLÓVÁLASZTÁS 2022 – A szegedi görög szervezetek elvárásai a szószólóval szemben

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának határozata értelmében a hazai görög szervezetek szeptember 30-ig tehetnek javaslatot a szószólók személyére, majd pedig az összes javasolt szószólójelölt közül november 15-ig választhatják meg az MGOÖ közgyűlése számára felterjesztetett személyeket. Az országos önkormányzat a helyi szervezetek prioritását szem előtt tartva fogja összeállítani azt a nemzetiségi listát, amelynek első szereplőjéből a 2022. évi választásokat követően szószóló lesz.

Ennek megfelelően, a Szegedi Görög Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a Csongrád Megyei Görögök Kulturális Egyesületének elnökei 10 pontban fogalmazzák meg, melyek a két szervezet elvárásai a jövőbeli szószólóval szemben.

“A Szegedi Görög Nemzetiségi Önkormányzat és a Csongrád Megyei Görögök Kulturális Egyesületének elvárásai a 2022-ben hivatalba lépő görög nemzetiségi szószólóval szemben:

  1. Tisztességes munkával és a legjobb tudása szerint képviselje a magyarországi görögséget az Országgyűlésben.
  2. A nemzetiségeket érintő törvényhozásban, valamint a nemzetiségi bizottsági munkában legyen kezdeményező és aktív.
  3. Minden körülmény között a magyarországi görögség érdekeit tartsa szem előtt, azokat képviselje a mindenkori kormányzat felé. Legyen együttműködő és szolidáris a többi nemzetiségi szószólóval, a kisebbségeket érintő kérdésekben foglaljon állást, ugyanakkor óvakodjon pártpolitikai érdekek képviseletétől.
  4. Merjen olyan rendszerszintű problémákat felvetni, mint amilyen megítélésünk szerint maga a szószólóválasztás módja, a nemzetiségi listára való regisztrálás, vagy nemzetiségi kompetenciák átruházása.
  5. Beszélje magabiztosan a görög nyelvet, tudja méltó módon képviselni a hazai görögséget.
  6. Legyen maximálisan együttműködő a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának elnökével, továbbá találja meg a módját a kapcsolattartásra úgy a hazai görög szervezetekkel, mint magával a görög közösséggel.
  7. Legyen támogatója a hazai görög intézmények működésének, segítse a Görögség Háza mihamarabbi felépülését.
  8. Ápoljon a lehető legjobb kapcsolatokat Beloiannisszal, tegyen meg mindent a görög nyelv és kultúra ápolásáért, illetve a lehetőségeihez mérten igyekezzen úgy hazai, mint anyaországi forrásokat találni a közös célok megvalósítása érdekében.
  9. Törekedjen az egység megteremtésére a hazai görögségen belül.
  10. A munkáját függetlenül, alkuktól mentesen, a legjobb lelkiismerete szerint végezze. “

http://www.szegedigorogok.hu/wp-content/uploads/2021/09/elvárások_20210922_0001.pdf