Közéleti és politikai viszonyok az antik világban

előlapELŐADÁSSOROZAT A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM OKTATÓIVAL
A NEMZETISÉGEK HÁZÁBAN

Tervezett előadások:
- Dr. Tóth Iván: Periklész demokráciája
- Gönczi Gergő: Erények és spártai minták a platóni államban
- Dr. Wojtilla Gyula: Egy görög követ az ókori Indiában
- Dr. Hamvas Endre: A közjó fogalma: Cicero, Seneca és a modernitás
- Janzsó Miklós: A sztoikus bölcs és a filozófia
- Dr. Székely Melinda: Adakozás, szegénygondozás, mint politikai erény az ókori görögöknél és rómaiaknál
- Dr. Csejtei Dezső: A római köztársaság és az Európai Unió válsága, párhuzamba állítása
- Dr. Illés Imre Áron: Döntéshozatal a Római Birodalom városaiban
- Horti Gábor: Külpolitika és birodalomépítés az antikvitásban
- Hajdú Attila: Athéna – polisz és vallás
Az előadásokat görög tánciskola követi.
Az első előadás időpontja: 2015. március 25.