Ελληνικά τετράδια του Σέγκεντ 4

szegedi görög füzetek4

Οι Έλληνες του Σέγκεντ

 

Συγγραφείς: Dr. Balogh Ádám και Πούρος Αλέξανδρος
Απόδοση στα ελληνικά: Πούρος Αλέξανδρος

Επιμέλεια ελληνικού κειμένου: Σιβίλια Αργυρώ
Εκδότης: Μειονοτική Αυτοδιοίκηση Ελλήνων Σέγκεντ
Σχέδιο εξωφύλλου : Jacob Péter
Χορηγοί: Πολιτιστικός Σύλλογος Ελλήνων Ουγγαρίας – Τοπική Οργάνωση Νομού Τσόνγκραντ και Ίδρυμα Wekerle Sándor
Εκτύπωση: Innovariant Kft. – Σέγκεντ

Στα πρώτα κεφάλαια του εντύπου παρέχεται μια σύντομη αναδρομή στην ιστορία του Ελληνισμού της Ουγγαρίας, από τις πρώτες μαζικές αφίξεις τον 18ο αιώνα μέχρι και τις ημέρες μας. Ακολούθως παρουσιάζεται η ιστορία και τα χαρακτηριστικά της ελληνικής κοινότητας του Σέγκεντ. Παρουσιάζεται αναλυτικά η ίδρυση του Πολιτιστικού Συλλόγου Ελλήνων του νομού Τσόνγκραντ, τα μέλη και η πολιτιστική δραστηριότητά του. Στο τελευταίο κεφάλαιο γίνεται μια ξενάγηση, από τη σκοπιά ενός έλληνα επισκέπτη, στα αξιοθέατα της πόλης του Σέγκεντ.
Μπορείτε να αποκτήσετε το έντυπο, στην ηλεκτρονική του μορφή, εδώ..