Észrevételek a 10. osztályos földrajzkönyv Görögországot bemutató részeivel kapcsolatban

A gimnáziumok 10. osztályában használt földrajzkönyv Görögországra vonatkozói részeivel kapcsolatban az alábbi észrevételeket tesszük:

1. Görögország a könyv “Spanyolország” című alfejezetén (60-63. o.) belül kerül bemutatásra.
2. Az illusztráció a képfelirat szerint az Akropoliszt ábrázolja. A képen látható ókori szentély valóban hasonlít a Parthenónra, hiszen mindkettő dór oszloprendes épület, azonban az a Héphaisztosz-szentély, amely az Agorán található.
3. Görögország legmagasabb hegye az Olimposz, annak legmagasabb csúcsa a Mitikasz, amely nem 2911 méter magas, hanem 2918. A második legmagasabb csúcsa a Szkolio, amelynek magassága 2911 méter.
4. “Tesszália” nevét helyesebb Thesszáliának írni, hiszen a szókezdő görög betű a théta (Θ), amelyet “th”-val szokás átírni. Pl.: Themisztoklész, Athén.
5. “Theszaloniki” nevét helyesebb két “sz”-szel írni: Thesszaloniki.
6. “A kisparaszti gazdaságok felszerelése gyatra …” megállapítás nem biztos, hogy megállja a helyét. A kisgazdaságok általában feldolgozó és értékesítő szövetkezetekkel működnek együtt, a gépeket pedig többnyire komoly gépparkkal rendelkező vállalkozók biztosítják. Az öntözéses művelés elterjedtségéről az országba utazó magyar turisták is meggyőződhetnek. Az említett Thesszália gyapotföldjeit több száz méter mélyről nyert vízzel öntözik egész nyáron.

belív-page-001