A CSONGRÁD MEGYEI GÖRÖGÖK KULTURÁLIS EGYESÜLETÉNEK 2016. ÉVI BESZÁMOLÓJA

CSONGRÁD MEGYEI GÖRÖGÖK KULTURÁLIS EGYESÜLETE – 2016. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ

A Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete – Csongrád Megyei Helyi Csoport, rövidített nevén Csongrád Megyei Görögök Kulturális Egyesülete 1995-ben alakult az első önállóan működő, vidéki görög nemzetiségi szervezetek egyikeként. Alapító elnöke Ungi Ferencné Papadopulu Fotini volt, 1998-tól napjainkig – néhány hónap megszakítással – Purosz Alexandrosz.

Az egyesület taglétszáma 2016. december 31-i állapot szerint: 78 fő,

közülük rendes tag: 67 fő, akik közül szavazati joggal rendelkeznek (18 év fölöttiek): 42 fő

Az egyesület székhelye Szegeden a Nemzetiségek Házában van, elsődleges együttműködő partnere a Szegedi Görög Nemzetiségi Önkormányzat, amely szervezettől évente megújított megállapodásnak megfelelően, közvetve közfeladatokat vállal át. 2006 óta közhasznú minősítésű, működése nyilvános és átlátható: honlapján 2006-ig visszamenően megtalálható minden közgyűlési határozat, közhasznúsági jelentés, a szervezet alapszabálya és összes szabályzata. Közhasznú szolgáltatásai (görög táncoktatás, nyelvtanítás, könyvkiadás) bárki számára elérhetők. 2016 ősze óta az adminisztrációs feladatok ellátására, részmunkaidőben egy főt alkalmaz.

Az egyesület elsődleges célja a Csongrád megyében élő görög kötődésűek egységbe tömörítése, a görög hagyományok, kultúra ápolása, valamint ismertté, népszerűvé tétele a többségi társadalomban. Társadalmi támogatottsága jelentősnek mondható, ami megmutatkozik a tagok létszámában, aktivitásában, a tagdíjak, a rendezvény-hozzájárulások és a SZJA 1%-os felajánlásának mértékében:

2016-ban befizetett tagdíjak: 115 ezer

működési és rendezvényhozzájárulások: 131 ezer

SZJA 1%-ának felajánlása: 97 ezer

közhasznú szolgáltatás bevételei: 980 ezer

Az egyesület céljainak megvalósítása érdekében a következő tevékenységeket végzi:

1. Görög nyelvoktatás. Megalakulása óta a szervezet legfontosabb feladatának a görög nyelvoktatást tekinti. A Manolisz Glezosz 12 Évfolyamos Kiegészítő Görög Nyelvoktató Iskola keretin belül, valamint a Szegedi Görög Nemzetiségi Önkormányzat és saját lehetőségeivel kiegészítve (tanulmányi ösztöndíj, tanulmányi kirándulás, nyelvkönyvellátás, gyerekek vendéglátása) jelenleg 5 csoportban folyik oktatás kisóvodás kortól egyetemista korosztályig, és további 4 csoportban felnőttek számára. A nyelvoktatás az egyesület tagjai számára minden esetben térítésmentes, mások számára térítés mellett – számla ellenében – vehető igénybe. A nyelvtanítást jelenleg 3 oktató végzi.

2016-ban görög nyelvoktatásban részesülő tanuló korú egyesületi tagok: 13

2016-ban görög nyelvoktatásban részesülő felnőtt tagok (egyesületi és tánccsoport-): 7

2. Könyvkiadás. 2011-ben indult útjára a Szegedi görög füzetek kiadványsorozat, amelyen belül idáig 12 kiadvány jelent meg, köztük nyelvkönyvek, történelemkönyvek, gasztronómiai és ismeretterjesztő kiadványok, naptárak. A kiadványokból minden hazai görög szervezet, megyei és egyetemi könyvtár kap ingyenes példányokat. Több könyv a könyvesboltokban is megtalálható, illetve az egyesület honlapjáról rendelhető.

A 2016-ban kiadott kiadványaink az alábbiak voltak:

Szegedi görög füzetek 11.: Ókori görög bölcsességek – asztali naptár

Szegedi görög füzetek 12.: Viccek, anekdota

A megvalósításban együttműködő egyesületi tagok száma: 2

3. A görög népzenei kultúra ápolása, népszerűsítése. Az egyesület székhelyén, közel 20 éve kéthetente görög táncház kerül megrendezésre, amelyre a belépés díjtalan. Ezen kívül, a Szegedi Görög Nemzetiségi Önkormányzattal közös szervezésben évente 2-3 alkalommal zenekar meghívásával, a város valamely pontján koncertre, táncházra kerül sor. Az egyesület legújabb, nagy figyelemmel kísért projektje a 2013-ban alapított, Eleftheria névre hallgató tánccsoport működtetése, amely táncegyüttes elsősorban makedóniai, trákiai és közép-görögországi táncokat mutat be Szegeden és az ország több településén is (pl. Beloiannisz, Pécs, Vác, Békéscsaba, Deszk). Jelenleg a legnagyobb kihívás a tánccsoport működési költségeinek előteremtése, autentikus népviseletek beszerzése.

Görög táncházak száma 2016-ban: 17 alkalom

Az Eleftheria-tánccsoport fellépései 2016-ban: 11 alkalommal (Nemzetiségi Bál, Szeged Napja, Szőreg, Kecskemét, Deszk, Beloiannisz, Vác, Pécs, Világok Táncai Jótékonysági Táncgála, Nemzetiségi Táncházak Estje, Balkán Pezsgő)

4. Honlap. Az egyesület által működtetett honlap (www.szegedigorogok.hu) oldalain a nyilvánossághoz szükséges adatokon és a szervezet rendezvényein túl nagyon gazdag, többnyire saját készítésű és az oktatásban használt nyelvi anyagok találhatók. Ezen kívül megtekinthetők, illetve részben letölthetők a Szegedi görög füzetek kiadványai, nyomon követhetők az Eleftheria tánccsoport fellépései. A honlap tartalmazza az egyesület könyvállományát, és egyéb, nagyobb érdeklődésre számító tartalmakat. A honlapot havi szinten több mint ezren látogatják.

A honlap egyedi látogatásainak száma 2016-ban: 25 ezer

A legkeresettebb oldalak: a nyelvleckék és a nyelvi kiadványok

5. Könyvtár. Az egyesület könyveinek száma meghaladja a fél ezret. Ezek a szervezet székhelyén, illetve honlapján megtalálhatók, katalogizálva vannak és kölcsönözhetők.

Kölcsönzések száma 2016-ban: 8 alkalom

6. Kiállítások. Az egyesület a Szegedi Görög Nemzetiségi Önkormányzattal közösen minden évben szervez 1-2 kiállítást. Jelenleg az egyesületnek 4 olyan kiállítási anyaga van, amely a honlapon megtekinthető, illetve amely kölcsönzésre és utaztatásra kész. Ezek a következők: Görög menekültek Magyarországon, A Sinák, Athén ókori emlékei, Ókori görög bölcsességek.

A 2016-ban szervezett kiállítások:

1. Három hónap szeretet (tótkomlósi anyag)

2. Ókori görög bölcsességek (saját anyag)

7. Előadások, klubestek, egyéb rendezvények:

- adománygyűjtés a Görögországban rekedt menekültek/migránsok részére

- közös mozilátogatás: Határtalan szerelem

- részvétel a deszki ajvárfesztiválon

- részvétel a Szegedi Nemzetiségi Labdarúgó Tornán

- népszerűsítő előadás a SZTE BTK Ókortörténeti Tanszékével közösen

- „Görögnek lenni Magyarországon” – egyesületi klubest

- kirándulás Bajára, Türr István nyomában

- részvétel a könyvhéten

TOVÁBB …