KÖZLEMÉNYEK A NEMZETISÉGI PÁLYÁZATOKRÓL

Előzmény:

Az 1995-ben alapított, országosan elismert kulturális tevékenységet folytató Csongrád Megyei Görögök Kulturális Egyesülete a Miniszterelnökség által a nemzetiségi civil szervezetek 2021. évi működésének támogatására meghirdetett pályázati felhívásának megfelelve, érvényesnek ítélt pályázatot nyújtott be.

Amint arról Sianos Tamás, az Országgyűlés görög nemzetiségi szószólója nyilvánosan beszámolt, a szervezet támogatását a Miniszterelnökség annak ellenére utasította el, hogy a szakmai elbírálást végző Nemzetiségi Támogatási Albizottság és a Nemzetiségi Támogatási Bizottság az egyesület pályázatát támogatandónak ítélte. (A szószóló tájékoztatása szerint egy másik szervezet úgy kapott támogatást, hogy azt a bizottságok nem javasolták.) Moumoulidis Ioannis, a döntési folyamatot ismerő görög országos önkormányzati képviselő írásos értékelése szerint a Miniszterelnökség „kikényszerített” politikai döntést hozott, amely Purosz Alexandrosz egyesületi elnök politikai jellegű véleményalkotásának szólt.

A kialakult helyzetet a Szegedi Görög Nemzetiségi Önkormányzat testületének tagjai, valamint a Csongrád Megyei Görögök Kulturális Egyesülete (teljes elnevezése: Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete – Csongrád Megyei Helyi Csoport) elnöksége megvitatta, és az alábbi döntéseket hozta:

01/2021 (I.26.) sz. Szegedi Görög Nemzetiségi Önkormányzat elnöki döntés

A Szegedi Görög Nemzetiségi Önkormányzat elnökeként a Szegedi Görög Nemzetiségi Önkormányzat feladata- és hatáskörét ellátva az alábbi határozatot hozom:

A Szegedi Görög Nemzetiségi Önkormányzat aggályosnak tartja és kifogásolja, hogy a 2021. évi nemzetiségi civil szervezetek működési támogatásainak elbírálása során a Miniszterelnökség a szakmai elbírálást végző Nemzetiségi Támogatási Albizottság és a Nemzetiségi Támogatási Bizottság javaslatait több helyen felülírta. A nemzetiségi civil szervezetek értékteremtő munkáját megítélésünk szerint az szolgálhatja a legjobban, ha a pályázati források elosztása során biztosítva van a szakmai szempontok dominanciája az esetleges politikai megfontolások felett.

01/2021 (I.26.) sz. Csongrád Megyei Görögök Kulturális Egyesülete elnökségi határozat

A Csongrád Megyei Görögök Kulturális Egyesületének elnöksége úgy dönt, hogy a NCIV-KP-1-2021/1-000031. számú nemzetiségi működési pályázatának elutasításával kapcsolatosan kifogást a Miniszterelnökséghez nem nyújt be, a döntést tudomásul veszi. Egyben kinyilvánítja, hogy az egyesület a közvetlen állami támogatásoktól függetlenül is működőképes. Azonban az egyéb támogatásoktól, adományoktól, önkéntesen vállalt magasabb tagdíjaktól nem zárkózik el, a saját bevételei előteremtésére nagyobb erőfeszítéseket tesz. Az egyesület ragaszkodik a függetlenségének fenntartásához, és a véleménynyilvánítás szabadságához. Az elnökség az egyéni véleményekre nem reagál, az elnök iránti bizalmát fenntartja.

SZJA 1%-A ÉS EGYÉB TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK

BEMUTATKOZIK A SZEGEDI GÖRÖG KÖZÖSSÉG