Μελέτες

Στη στήλη Μελέτες δημοσιεύονται κείμενα τα οποία έχουν να κάνουν με την πολιτιστική ζωή των Ελλήνων του Σέγκεντ καθώς και γενικά με τον ελληνικό πολιτισμό. Επίσης προσπαθούμε να προσφέρουμε δυνατότητα εμφάνισης Ελλήνων της Ουγγαρίας που θέλουν να μοιραστούν κάποιο επιστημονικό ή πολιτιστικό περιεχόμενο με το κοινό.

Νικο

Μπάλογκ Άνταμ – Χριστοφοράτος Λυκουργός – Πούρος Αλέξανδρος, Προσφυγικές ιστορίες (2019) (μερική μελέτη)

Pálinkó Máté, Η ιστορία του ορθόδουξου ναού Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ στην άνω πόλη του Σέγκεντ (2013)

Lakatos Andrea, Η πολιτιστική δραστηριότητα των Ελλήνων του Σέγκεντ (2005)