Ελληνικά τετράδια του Σέγκεντ 3

Ελληνική εθνική συνείδηση κατά τον 19ο αιώνα

Συγγραφέας: Dr. Balogh Ádám

Εκδότης: Μειονοτική Αυτοδιοίκηση Ελλήνων Σέγκεντ
Σχέδιο εξωφύλλου : Jacob Péter
Χορηγός: Πολιτιστικός Σύλλογος Ελλήνων Ουγγαρίας – Τοπική Οργάνωση Νομού Τσόνγκραντ
Εκτύπωση: Innovariant Kft. – Σέγκεντ

Η μελέτη αυτή αναλύει μια σημαντική περίοδο ανάπτυξης του ελληνικού έθνους. Παρακολουθεί τους σταθμούς εξέλιξης της σύγχρονης έννοιας της εθνικής συνείδησης, από τις πηγές της στον 18ο αιώνα, και τις φιλοδοξίες της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής ως και τον ελληνοτουρκικό πόλεμο που ακολούθησε τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η διαμόρφωση της ελληνικής εθνικής ταυτότητας και η ανάλυση της εθνικής πολιτικής σκέψης, στην περίοδο που εξετάζει ο συγγραφέας, βοηθούν την καλύτερη κατανόηση των σημερινών προβλημάτων και αντιθέσεων στα Βαλκάνια.

Μπορείτε να βρείτε την ψηφιακή μορφή του βιβλίου εδώ.

Τιμή πώλησης: 800 φιορίνια. Αν παραγγείλετε το βιβλίο στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@szegedigorogok.hu, μπορείτε να το αποκτήσετε στην τιμή των 500 φιορινιών + 500 φιορίνια έξοδα ταχυδρομικής αποστολής.