Αυτοδιοίκηση Ελλήνων Σέγκεντ

Επικοινωνία, σύμβουλοι

Έδρα: Nemzetiségek Háza – (Hungary) 6721 Szeged, Osztróvszky u. 6.
Τηλέφωνο: (0036) 62/424-248
E-mail: info@szegedigorogok.hu
Πρόεδρος: Dr. Kosztopulosz Andreász
Αντιπρόεδρος: Erdélyi Mariann
Σύμβουλος: Purosz Alexandrosz

Αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων

Αρχείο αποφάσεων μέχρι τις 11 Μαρτίου 2015

Καταστατικό

Καταστατικό της Αυτοδιοίκησης Ελλήνων Σέγκεντ