ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Σε ελάχιστα σημεία της Ουγγαρίας μπορεί να μάθει κανείς ελληνικά. Φυσικά, οι συνθήκες είναι οι πιο ευνοϊκές στην πρωτεύουσα όπου σε αρκετές σχολές ξένων γλωσσών διδάσκεται η ελληνική γλώσσα. Τα παιδιά μπορούν να εγγραφούν (τόσο στη Βουδαπέστη όσο και σε κάποιες πόλεις της επαρχίας και στο χωριό Μπελογιάννη) στα διάφορα τμήματα του 12τάξιου Συμπληρωματικού Σχολείου Ελληνικών, ενώ στο Πανεπιστήμιο Βουδαπέστης (ELTE) λειτουργεί Έδρα Νεοελληνικής Φιλολογίας.

Ναι μεν με δυνατότητες πιο περιορισμένες, αλλά η διδακτική δραστηριότητα που αναπτύσσουν οι ελληνικές οργανώσεις του Σέγκεντ μπορεί να θεωρείται επίσης αξιόλογη. Στην έδρα μας, τον Οίκο των Εθνικοτήτων (Nemzetiségek Háza) εδώ και μιάμιση δεκαετία διοργανώνουμε μαθήματα ελληνικών για παιδιά και μεγάλους, σε επίπεδο αρχαρίων και προχωρημένων. Κατά την λειτουργία των οργανώσεών μας, πάνω από το ήμισυ των παιδιών ελληνικής καταγωγής μάθαιναν ή μαθαίνουν ελληνικά, και μάλιστα μεταξύ τους υπάρχουν παιδιά που γνωρίζουν τη γλώσσα των πρόγονών τους καλύτερα από τους ίδιους τους γονείς τους.

Εκτός από τα μαθήματα ελληνικών που διοργανώνουμε, διευκολύνουμε τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, από τη μια με δικές μας δίγλωσσες και γλωσσολογικές εκδόσεις, από την άλλη με τα πολλά λεξικά και μεθόδους καθώς και τα βιβλία στα ελληνικά που διαθέτει η βιβλιοθήκη μας. Πέρα από αυτά είναι αξιοσημείωτα τα βοηθήματα εκμάθησης ελληνικών που τοποθετούμε κάθε τόσο στην ιστοσελίδα μας.

Ίσως δεν είναι υπερβολή να υποστηρίζουμε ότι το υλικό που δημοσιεύουμε κάτω από την στήλη Ελληνική γλώσσα αποτελεί τη μεγαλύτερη συλλογή βοηθημάτων εκμάθησης των ελληνικών στη χώρα μας, που σε μεγάλη πλειοψηφία μάλιστα είναι δικής μας δημιουργίας. Εκτός από τα λεξικά και μεθόδους προσφέρουμε για αρχάριους, εξοικειωμένους και προχωρημένους τεστ, μαθήματα γραμματικής, διαλόγους, ασκήσεις μετάφρασης και ηχητικό υλικό. Καμιά φορά αναλαμβάνουμε και αξιολόγηση επάρκειας γλωσσομάθειας, αν το επιτρέπει ο φόρτος εργασίας.

Λεξικά – μέθοδοι

Για αρχάριους

Για εξοικειωμένους

Για προχωρημένους