ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Στην έδρα μας, στον Οίκο των Εθνικοτήτων στο Σέγκεντ (οδός Osztrovszky), από την βιβλιοθήκη μας είναι διαθέσιμα για τους αναγνώστες μας περίπου 700 βιβλία τα οποία έχουν ταξινομηθεί σε τέσσερις κατηγορίες: 1. Λεξικά και βιβλία εκμάθησης Ελληνικών, 2. Βιβλία στα Ουγγρικά, 3. Βιβλία στα Ελληνικά, 4. Σχολικά βιβλία.

Τα βιβλία παρέχονται και προς δανεισμό. Κάνοντας κλικ στους παρακάτω υπότιτλους, θα βρει κανείς τις λίστες των εκδόσεων.

Σχετικά με τα διαθέσιμα βιβλία μπορεί να πάρει κανείς πληροφορίες στην διεύθυνση: info@szegedigorogok.hu.