Οι Έλληνες του Σέγκεντ

Από τα στοιχεία των τελευταίων απογραφών προκύπτει ότι ο αριθμός των Ελλήνων που μένουν στο Σέγκεντ αυξάνεται συνέχεια. Σύμφωνα με την απογραφή του 2011, ανήκουν στην ελληνική εθνικότητα 89 πολίτες της πόλης.

Το 1995 ιδρύθηκαν δύο ελληνικές οργανώσεις: πρώτα η τοπική οργάνωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Ελλήνων Ουγγαρίας, ως Πολιτιστικός Σύλλογος Ελλήνων νομού Τσόνγκραντ που λειτουργεί αυτόνομα, και μετά η Αυτοδιοίκηση Ελλήνων Σέγκεντ. Από τα μέλη του Συλλόγου, το 2014 ήταν 76 εκείνοι που θεωρούν τον εαυτό τους ελληνικής καταγωγής. Ο μέσος όρος ηλικίας της κοινότητας είναι μικρός: σχεδόν οι μισοί των μελών είναι ανήλικοι.

Εκτός από τα μέλη ελληνικής καταγωγής, είναι τιμή μας να ανήκουν στην κοινότητά μας και πολλοί μη ελληνικής καταγωγής πολίτες του Σέγκεντ, από τους οποίους οι περισσότεροι είναι μόνιμοι επισκέπτες και των εκδηλώσεών μας.

Τόσο η Αυτοδιοίκηση, όσο και ο Σύλλογος, αναπτύσσουν πολύπλευρες δραστηριότητες. Πέρα του ότι η ίδια η ανταπόκριση στην καταστατική λειτουργία θεωρείται πρόκληση, πρωταρχικός μας στόχος είναι η καλλιέργεια της ελληνικής γλώσσας, καθώς και η διάδοση και εκλαΐκευση των ελληνικών παραδόσεων και πολιτισμού.

Στην στήλη αυτή θα βρει κανείς πληροφορίες σχετικά με την ελληνική κοινότητα και τις δύο ελληνικές οργανώσεις με τις οποίες εκπροσωπείται αυτή στο Σέγκεντ, το Πολιτιστικό Σύλλογο Ελλήνων νομού Τσόνγκραντ και την Αυτοδιοίκηση Ελλήνων Σέγκεντ, όπως και – μεταξύ άλλων – καταστατικά, κανονισμούς και αποφάσεις γενικών συνελεύσεων.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA