Ελληνικά τετράδια του Σέγκεντ 9

Ιδιαιτερότητες της δημόσιας και πολιτικής ζωής στην αρχαιότητα

Συγγραφείς: Csejtei Dezső, Gönczi Gergő, Hamvas Endre Ádám, Horti Gábor, Illés Imre Áron, Janzsó Miklós, Székely Melinda, Tóth Iván, Wojtilla Gyula

Επιμέλεια και μετάφραση στα ελληνικά: Αλέξανδρος Πούρος
Εικονογράφηση: Dr. Tóth Rózsa
Διαστάσεις: 196 σελίδες, 125×185 mm

Το έτος 2015 είναι επέτειος για τις ελληνικές οργανώσεις της πόλης Σέγκεντ, αφού τόσο η Αυτοδιοίκηση Ελλήνων Σέγκεντ όσο και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ελλήνων νομού Τσόνγκραντ – με την πλήρη επωνυμία: Πολιτιστικός Σύλλογος Ελλήνων Ουγγαρίας – Τοπική Οργάνωση νομού Τσόνγκραντ – ιδρύθηκαν πριν από 20 χρόνια, το 1995. Με την ευκαιρία αυτή φέτος βγαίνουν δύο νέες εκδόσεις, ένα επιτραπέζιο ημερολόγιο το οποίο παρουσιάζει τα αρχαία μνημεία της Αθήνας μαζί με ουγγρικά και ελληνικά ονόματα, και η παρούσα συλλογή μελετών που είναι αποτέλεσμα συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών οργανώσεων του Σέγκεντ και του Τμήματος Αρχαίας Ιστορίας του Πανεπιστημίου Σέγκεντ.
Ουσιώδης στόχος της συνεργασίας είναι να φέρουμε κοντά τον αρχαίο κόσμο στον αναγνώστη από διάφορες προσεγγίσεις και με τρόπο εκλαϊκευτικό έτσι ώστε οι κλασικές σπουδές να γίνουν ελκυστικές για την νεολαία. Προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο στόχος αυτός συνεργάτες του Τμήματος Αρχαίας Ιστορίας έδιναν διαλέξεις μια φορά το μήνα στην έδρα των οργανώσεών μας, στον Οίκο των Εθνικοτήτων.
Η 9η έκδοση της σειράς Ελληνικά τετράδια του Σέγκεντ, η συλλογή μελετών με τίτλο Ιδιαιτερότητες της δημόσιας και πολιτικής ζωής στην αρχαιότητα περιλαμβάνουν τα γραπτά κείμενα αυτών των διαλέξεων.
Το βιβλίο μπορεί να το παραγγείλει κανείς από την ιστοσελίδα μας (info@szegedigorogok.hu) με τιμή προσφοράς (αντί 1.800) των 1.500 HUF + 500 ΗUF κόστος ταχυδρόμησης. Πληρωμή μέσω τραπέζης στη διεύθυνση:
Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete – Csongrád Megyei Helyi Csoport
Αρ. λογαριασμού: 10402805-50526582-55481004