Μελέτες

Στη στήλη Μελέτες δημοσιεύονται κείμενα τα οποία έχουν να κάνουν με την πολιτιστική ζωή των Ελλήνων του Σέγκεντ καθώς και γενικά με τον ελληνικό πολιτισμό. Επίσης προσπαθούμε να προσφέρουμε δυνατότητα εμφάνισης Ελλήνων της Ουγγαρίας που θέλουν να μοιραστούν κάποιο επιστημονικό ή πολιτιστικό περιεχόμενο με το κοινό.

Pálinkó Máté, A Szeged-felsővárosi Szent Mihály és Szent Gábriel arkangyalok görögkeleti templom története (2013)

Lakatos Andrea, A szegedi görögök kulturális tevékenysége (2005)

Aszklepiadész nyomában: Topalidisz Kosztasz egészségrovata