ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Στην έδρα μας, Οίκο των Εθνικοτήτων στο Σέγκεντ, είναι διαθέσιμα στη βιβλιοθήκη μας για τους αναγνώστες περίπου 500 βιβλία τα οποία έχουν ταξινομηθεί σε τέσσερις κατηγορίες: 1. Λεξικά και βιβλία εκμάθησης Ελληνικών, 2. Βιβλία στα Ουγγρικά, 3. Βιβλία στα Ελληνικά, 4. Σχολικά βιβλία.

Για τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Ελλήνων νομού Τσόγκραντ γίνεται και δανεισμός. Σχετικά με τα διαθέσιμα βιβλία μπορεί να πάρει κανείς πληροφορίες στην διεύθυνση: info@szegedigorogok.hu.