Η Ελλάδα στον ουγγρικό Τύπο

Σε ενδιαφέρουν τα νέα της Ελλάδας; Το πώς εξελίσσεται η πολιτική και οικονομική κατάστασή της;

Αφού φιλτράρουμε κάνουμε προσιτά τα άρθρα που δημοσιεύονται στις ουγγρικές εφημερίδες σχετικά με την Ελλάδα. Βασικές πηγές μας είναι οι ηλεκτρονικές εκδόσεις των εφημερίδων HVG, Népszabadság και Magyar Nemzet.

Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΝ ΟΥΓΓΡΙΚΟ ΤΥΠΟ

magyar sajtó