ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

Ένας από τους κυριότερους στόχους της ιστοσελίδας μας είναι να παρέχει βοηθητικό υλικό σε όσους μαθαίνουν ελληνικά (βλ. Ελληνική γλώσσα). Στο επίπεδο των προχωρημένων η καλύτερη πηγή βοήθειας είναι ο Τύπος.

Κάτω από την στήλη Ελληνικός Τύπος θα έχει κανείς πρόσβαση σε διάφορα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Από αυτά παρουσιάζουμε άρθρα που έχουν να κάνουν με την Ουγγαρία, όπως επίσης επιλέγουμε (στο μενού Επιλογή ειδήσεων) μερικά, που έχουν ειδικό ενδιαφέρον προς μετάφραση. Θα χαρούμε να λάβουμε μεταφράσεις από όσους προθυμοποιούνται να εξασκηθούν με αυτόν τον τρόπο στις γλωσσικές τους δεξιότητες.

Επίσης, εξασφαλίζουμε πρόσβαση μέσα από την ιστοσελίδα της Αυτοδιοίκησης Ελλήνων Ουγγαρίας στο μηνιαίο περιοδικό Ελληνισμός στα έξοδα διανομής του οποίου συμβάλλει και η Αυτοδιοίκηση Ελλήνων Σέγκεντ.

Η παρακολούθηση των ειδήσεων από το 2016 γίνεται στο facebook: https://www.facebook.com/szegedigorogoksajto/?ref=hl

újságkép1