A SYLLOGOS GÖRÖG NEMZETISÉGI JELÖLTÁLLÍTÁSA TELEPÜLÉSI/KERÜLETI SZINTEN

A Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete (Syllogos) minden olyan településen, illetve kerületben, ahol görög nemzetiségi önkormányzat állítható, lehetővé teszi a jelöltek állítását. Támogatja mindenkinek a jelöltségét, aki regisztrált tagja a Syllogosnak, vagy egyszerűen csak tagja a hazai görög közösségnek és elfogadja az egyesület 2014-ben deklarált alapelveit.

A jelöltállítás folyamata:

1. lépés: A Syllogos örömmel fogadja mindazon hazai görög honfitársak jelöltségét, akik tisztességesen, tudásuk és tehetségük szerint szeretnének tenni a helyi görögség érdekében. Ők a gorogvalasztas2019@gmail.com címre írva nyilatkozzanak arról, hogy a Syllogos támogatásával jelölést vállalnának a 2019. október 13-i választáson. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell az illető nevét, elérhetőségét, hogy melyik településen vagy kerületben indulna, valamint azt, hogy regisztrált tagja a Syllogosnak, illetve hogy elfogadja a Syllogos alapelveit, és tagja a hazai görög közösségnek. A jelentkezés másik módja az alábbiakban mellékelt nyilatkozati űrlap eljuttatása a gorogvalasztas2019@gmail.com címre kitöltve és aláírva. Kérünk minden görög közösségi és szervezeti vezetőt, hogy nyújtsanak segítséget ennek megvalósításában. A képviselőjelöltségi nyilatkozatok megküldésének első körös határideje: augusztus 23.

Megnyitható/letölthető tartalmak:

- A Syllogos alapszabálya (2003)

- A Syllogos alapelvei (2014)

- A jelöltállítás alapelveit tartalmazó közgyűlési határozat (2019.06.24.)

- Képviselőjelölti nyilatkozat

2. lépés: A Syllogos elnökségének határozata a jelöltségek támogatásáról vagy elutasításáról: augusztus 24.

3. lépés: A nyilatkozatot megküldők tájékoztatása a jelöltségük státuszáról: augusztus 25.

4. lépés: A támogatott jelölteknek két kitöltendő és aláírandó űrlapot kell eljuttatni. Az A6-os űrlappal a jelöltnek minél hamarabb el kell fáradnia az illetékes választási irodába, ahol 1 vagy 2 ajánlóívet kell kérnie az ajánlások összegyűjtéséhez. Minden képviselőjelöltnek öt, a görög választói névjegyzékben regisztrált, az adott településen/kerületben lakó személy ajánlását kell összegyűjtenie. Ez alól 3 település kivétel. A X. kerületben és Miskolcon jelöltenként 6, Beloianniszban 8 érvényes ajánlás szükséges. Amennyiben az ajánlások összegyűltek, az E3-as űrlappal és az ajánlóívekkel kell visszafáradni a választási irodába, és ott leadni azokat. A regisztrált nemzetiségi választópolgárokkal kapcsolatban a Syllogos tud majd felvilágosítást adni. Az A6-os és E3-as űrlapokat kétféle módon tudja a Syllogos eljuttatni a támogatott jelölteknek: Budapesten és Beloianniszban időben egyeztetett módon, személyesen, a többi vidéki település esetében vagy időben egyeztetett módon személyesen, vagy levélben megküldve.

5. lépés: Második körben a nyilatkozatok megküldése augusztus 30-ig, azok elbírálása augusztus 31-én, tájékoztatás és a szükséges űrlapok eljuttatása az azt követő napokban.

6. lépés: A jelöltállítási procedúra (regisztráció, ajánlóívek kikérése, azok leadása és egyéni jelölés bejelentése, elbírálás) szeptember 9-én lezárul.

Megnyitható/letölthető tartalmak:

- a jelöltállítás folyamata részletesen  (www.valasztas.hu)

- űrlapok (www.valasztas.hu)

A Syllogos országos és fővárosi listájának jelöltjei elkötelezettek a tisztességes választások mellett. Ehhez szükséges, hogy a hazai görög közösség minél több tagja regisztrálja magát a választói névjegyzékben, és támogassa a Syllogos jelöltjeit úgy helyi, mint fővárosi és országos szinten. Mivel a választási rendszer komoly visszaélésekre ad lehetőséget, ügyeljük együtt a választások tisztaságára.

Amennyiben kérdés merülne fel, küldjék el azt a gorogvalasztas2019@gmail.com email-címre, osszák meg a Syllogos facebook-csoportjában, vagy hívják telefonon Gogu Periszterát (20/915-0615).

Megnyitható/letölthető tartalmak:

- a nemzetiségi névjegyzékbe történő regisztrálás menete

- a Syllogos országos és fővárosi listája

- a fentiek pdf-formátumban

ekloges-1-1068x601