Φεστιβάλ Ajvar

Σεπτέμβριος 2015

Παρουσίαση στοχορευτικό φεστιβάλ, Zsombó

Ιούλιος 2015

Κατασκήνωση βαλκανικών χορών, Zsombó

Ιούλιος 2015

Μουσικό Φεστιβάλ Εθνικοτήτων 2015, Σέγκεντ, πλατεία Széchenyi

20 Μαΐου 2015 (βίντεο)

Μουσικό Φεστιβάλ Εθνικοτήτων 2015, Σέγκεντ, πλατεία Széchenyi

20 Μαΐου 2015

«Συρτάκι» στο Φεστιβάλ κρασιού

Μάιος 2015 (βίντεο)

Καλαματιανός στο Szőreg

Καλαματιανός (βίντεο) 7 Φεβρουαρίου 2015 – Szőreg

Βραδιά βαλκανικών χορών στο Κάπτσα

13 Δεκεμβρίου 2014

Βραδιά βαλκανικών χορών στο Κάπτσα

(Magyar) Κoftos (videó)
2014. december 13.

Φωνή των Βαλκανίων – Békéscsaba

22 Νοεμβρίου 2014