Έξοδα της προεκλογικής εκστρατίας του Πολιτιστικού Συλλόγου Ελλήνων νομού Τσόγκραντ

– έκδοση δημοσίευσης «Ο Ελληνισμός μπροστά σε δίλημμα-Választás előtt a görögség» (300 αντίτυπα): 65.532 Ft
– προεκτυπωτικές εργασίες: 45.000 Ft
– ταχυδρομικά έξοδα: 7.710 Ft
Συνολικά: 118.242 Ft

Έξοδα καλύφθηκαν από : προσφορά 1% φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων 2018. (évi személyi jövedelemadó 1%-os felajánlása): 121.958 Ft

Ευχαριστούμε!