Τύπος


Εθνική εορτή
Budaörsi Városi Televízió (2017. november 25.)
Συζήτηση με τον Πούρο Αλέξανδρο


Χοροί της Κύπρου
Buda Környéki Televízió (2017. november 25.)

Χοροί της Θράκης
Buda Környéki Televízió (2017. november 25.)

Ρεπορτάζ με την Muzamel Gitta
Tisza Rádió Plusz (2016. november 25.)