“Συμπόσιο” με ελληνικά κρασιά στο σερβικό χωριό Deska

Με πολιτιστική ενημέρωση και τραγούδια συμμετέχουν: Αλέξανδρος Πούρος και Δρ. Αικατερίνη Πασχάλη
Παρουσίαση κρασιών: Csiszár Zoltán
Τους μεζέδες προσφέρουν οι εθελοντές του Πολιτιστικού Συλλόγου Ελλήνων νομού Τσόγγκραντ

Τόπος: „Szent Száva” Oktatási, Kulturális és Hitéleti Központ, Deska, δίπλα στη σερβική εκκλησία
Ημερομηνία: 18 Μαΐου 2018, 18.00

Είσοδος: 1.500 HUF