Πολιτιστικός Σύλλογος Ελλήνων Νομού Τσόγκραντ

Επικοινωνία, ηγετικά μέλη

Έδρα: Osztróvszky u. 6., 6721 Szeged, Ουγγαρία
Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@szegedigorogok.hu
Πρόεδρος: Ungi Ferenc
Αντιπρόεδρος: Dr. Kosztopulosz Andreász
Υπεύθυνος οικονομικών: Hagya Tiborné
Πρόεδρος Επιτροπής Εποπτείας: Szivília Arjiró

Στατιστικά για τα μέλη

Η εθνική μειονοτική, γλωσσική και θρησκευτική ταυτότητα των μελών του Πολιτιστικού Συλλόγου Ελλήνων νομού Τσόγκραντ (2010)

Α.Φ.Μ.

Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete – Csongrád Megyei Helyi Csoport
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου: 18455405-1-06
Ευχαριστούμε όσους μας προφέρουν το 1% του φόρου εισοδήματός τους, που χρησιμοποιείται για το εκδοτικό μας έργο.

Καταστατικό

Καταστατικό

Κανονισμοί

Αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων

Αρχείο αποφάσεων

Εκθέσεις κοινωφελούς έργου