Ελληνικό περίπτερο και κυπριακοί χοροί

Στις 10 Ιουνίου, στα πλαίσια της Εβδομάδας του Βιβλίου, παρουσιαζόμαστε σε περίπτερο εφιερωμένο στην ελληνική εκδοτική δραστηριότητα. Στις 19.15 το χορευτικό μας Ελευθερία παρουσιάζει κυπριακούς χορούς. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ