Ελληνικά τετράδια του Σέγκεντ 4

Οι Έλληνες του Σέγκεντ

Συγγραφείς: Dr. Balogh Ádám και Πούρος Αλέξανδρος
Απόδοση στα ελληνικά: Πούρος Αλέξανδρος

Anyanyelvi lektor: Szivília Arjiró
Kiadó: Szegedi Görög Nemzetiségi Önkormányzat
A borítótervet készítette: Jacob Péter
Támogató: Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete – Csongrád Megyei Helyi Csoport és Wekerle Sándor Alapkezelő
Nyomdai munkálatok: Innovariant Kft. – Szeged

Στα πρώτα κεφάλαια του εντύπου παρέχεται μια σύντομη αναδρομή στην ιστορία του Ελληνισμού της Ουγγαρίας, από τις πρώτες μαζικές αφίξεις τον 18ο αιώνα μέχρι και τις ημέρες μας. Ακολούθως παρουσιάζεται η ιστορία και τα χαρακτηριστικά της ελληνικής κοινότητας του Σέγκεντ. Παρουσιάζεται αναλυτικά η ίδρυση του Πολιτιστικού Συλλόγου Ελλήνων του νομού Τσόνγκραντ, τα μέλη και η πολιτιστική δραστηριότητά του. Στο τελευταίο κεφάλαιο γίνεται μια ξενάγηση, από τη σκοπιά ενός έλληνα επισκέπτη, στα αξιοθέατα της πόλης του Σέγκεντ.
Μπορείτε να αποκτήσετε το έντυπο, στην ηλεκτρονική του μορφή, εδώ..