Ελληνικά τετράδια του Σέγκεντ 2

Οικογένειες Ελλήνων στον νομό Csongrád κατά τον 18ο και 19ο αιώνα

Συγγραφέας:  Dr. Diószegi György
Μετάφραση στα ελληνικά: Σιβίλια Αργυρώ

Σύνταξη και επιμέλεια μετάφρασης: Πούρος Αλέξανδρος
Εκδότης: Μειονοτική Αυτοδιοίκηση Ελλήνων Σέγκεντ
Σχέδιο εξωφύλλου : Jacob Péter
Χορηγοί: Πολιτιστικός Σύλλογος Ελλήνων Ουγγαρίας – Τοπική Οργάνωση Νομού Τσονγκράντ, Ίδρυμα Wekerle Sándor
Εκτύπωση: Innovariant Kft. – Σέγκεντ

Το βιβλίο, δίγλωσσο και εμπλουτισμένο με φωτογραφικό υλικό, μπορεί να παραγγελθεί από τον Σύλλογό μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (info@szegedigorogok.hu), στην τιμή των 500 φιορινιών + 500 φιρίνια κόστος ταχυδρόμησης, ή μπορείτε να το αποκτήσετε ως ψηφιακό αρχείο εδώ.

Το βιβλίο και το περιεχόμενό του καλύπτεται με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του Dr. Diószegi György Antal. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ελεύθερα για ιδιωτικούς, ερευνητικούς, εκπαιδευτικούς και επιστημονικούς σκοπούς (με αναφορά της πηγής), αλλά οποιαδήποτε χρήση με σκοπό την απόκτηση κέρδους (είτε έμμεσα, είτε άμεσα) πρέπει να βασίζεται σε προηγούμενη, ξεχωριστή σύναψη σύμβασης με τον ιδιοκτήτη των πνευματικών δικαιωμάτων και να υλοποιηθεί νομίμως σύμφωνα με τις προϋποθέσεις κα όρους της σύμβασης αυτής.