Beszámoló a Szegedi Görög Nemzetiségi Önkormányzat négyéves tevékenységéről

Az Önkormányzat 2010. október 15-én alakult 4 képviselővel: Purosz Alexandrosz elnök, Ungi Ferenc alelnök, Erdélyi Mariann és dr. Balogh Ádám. Ungi Ferenc 2011-ben lemondott, a helyére dr. Kosztopulosz Andreász került alelnöki minőségben.

Rendszeres támogatások:

Az önkormányzat közszolgáltatási együttműködés keretében évi 600.000 Ft támogatást nyújtott a Csongrád Megyei Görögök Kulturális Egyesületének. Az összegből többek között, és részben biztosítva volt az egyesület nyelvóráinak, táncfoglalkozásainak szervezése, könyvek vásárlása a könyvtárhoz, honlap szerkesztése, az Eleftheria–tánccsoport ruhakölcsönzése és egyéb működési jellegű kiadások fedezése. Ezen kívül céltámogatást biztosított az egyesület számára kirándulásszervezéshez, görög tánciskola szervezéséhez és kiadói tevékenységhez.

Az önkormányzat a Szegedi Tudományegyetem Ókortörténeti Tanszéke javára éves szinten 50.000-100.000 támogatást biztosított, amelynek fejében a tanszék az önkormányzat székhelyén népszerűsítő előadásokat, vetélkedőket tartott.

Az önkormányzat évi 20.000 Ft-tal támogatta az Ellinismos c. folyóirat terjesztését, amelynek 6 példányát minden hónapban megküldte az Országos Görög Önkormányzat.

Esetenként az önkormányzat támogatott egy-egy iskolát görög estek megszervezéséhez szükséges táncoktató biztosításával.

Tagságok:

A Szegedi Görög Nemzetiségi Önkormányzat két ernyőszervnek a tagja: a Szegedi Nemzetiségi Önkormányzatok Társulásának (aktuális tagdíj: 180.000 Ft / év) és a Nemzetiségi Szövetségnek (tagdíj: 30.000 Ft / év). A Társulás székhelyet biztosít az önkormányzat számára a Nemzetiségek Házában, valamint helyszínt a különféle programok megvalósításához. A két ernyőszervezeten keresztül az önkormányzat az alábbi programokat támogatta, illetve valósította meg: részvétel a nemzetiségi bálokon, részvétel a nemzetiségi labdarúgó tornákon, részvétel a nemzetiségi folklórtalálkozókon, részvétel a nemzetiségi matinékon és előadásokon, részvétel a nyári nemzetiségi gyermektáborokban, részvétel a nemzetiségi Mikulás-ünnepségeken, vendéglátás biztosítása a programokhoz.

Nyelvoktatás, tanulmányi ösztöndíj:

A Szegedi Görög Nemzetiségi Önkormányzat helyet biztosít a 12 Évfolyamos Kiegészítő Görög Nyelvoktató Iskola szegedi óráinak megvalósításához. A nyelvoktatás jelenleg 4 csoportban folyik görög származású gyerekek számára szerdánként 14.00 és 18.00 között. (A nyelvórákat kéthetente görög tánciskola követi). A nyelvórákat jelenleg 12 görög származású gyerek (és további nem görög származású gyerekek is) látogatja. Az órákat látogató, megfelelő tanulmányi eredménnyel rendelkező, iskoláskorú gyerekek havi 3.000 Ft tanulmányi ösztöndíjban részesülnek.

Több, az iskolát látogató gyermek görögországi tanulmányi útjához tudott az önkormányzat a működése során hozzájárulni.

Kutatói pályázatok meghirdetése:

A Szegedi Görög Nemzetiségi Önkormányzat közgazdasági, történelmi és helytörténeti témákban kutatói pályázatokat hirdetett meg a Szegedi Tudományegyetem több tanszékén is.

Saját szervezésű programok:

A szegedi görög vonatkozású programok többségét a Csongrád Megyei Görögök Kulturális Egyesülete szervezi, illetve az ernyőszervezeteken keresztül kerülnek megvalósításra. Ezt a tevékenységet az önkormányzat anyagilag támogatja. Ezeken kívül, saját szervezésben valósulnak meg évente 1-2 alkalommal nagyobb szabású zenei fellépések, amelyek helyszínei a város kiemelt pontjain találhatók.

Könyvkiadás – honlap:

A Csongrád Megyei Görögök Kulturális Egyesületével karöltve 2011-ben Szegedi görög füzetek elnevezéssel indult egy kiadványsorozat, amelyen belül idáig 7 kiadvány jelent meg. Úgyszintén közös munka eredménye a www.szegedigorogok.hu című honlap, amelyen keresztül az önkormányzat nyilvánosságra hozza a határozatait és különböző szabályzatait, biztosítva ezáltal az átláthatóság elvének megvalósulását.

Pályázatok – feladatalapú támogatás:

A pályázati rendszer az elmúlt években elsősorban a civil szervezeteknek kedvezett. Pályázatokon elsősorban kiadványszerkesztésre és táncház-foglalkozások lebonyolítására nyert az önkormányzat pénzt. A feladatalapú támogatási rendszerben a hazai görög szervezetek között a Szegedi Görög Nemzetiségi Önkormányzat az egyik legsikeresebben szereplő önkormányzat.

A képviselők bérezése:

A képviselők munkájukért díjazásban nem részesültek. Költségtérítésként szeptember és június között havi tömegközlekedési bérletet kaptak.

Gazdálkodás:

A Szegedi Görög Nemzetiségi Önkormányzat éves szinten kb. 2 millió forint bevétellel gazdálkodhatott. Négyéves működését 1.265.951 forint pénzmaradvánnyal zárja, amely összeget semmiféle kötelezettség nem terhel.

 

Szeged, 2014. október 02.

Purosz Alexandrosz, elnök
Dr. Kosztopulosz Andreász, alelnök
Erdélyi Mariann, képviselő
Dr. Balogh Ádám, képviselő