– Χρηματική δωρεά για τους πυρόπληκτους στην Ελλάδα

A magyarországi görög szervezetek, valamint vállalkozások, további szervezetek és magánszemélyek (görögök, görögbarátok és jóérzésű emberek) a Magyarországi Görögök Kulturális Egyesületének felhívása nyomán adományt gyűjtenek a görögországi tűzvész túlélőinek és károsultjainak megsegítésére. A Csongrád Megyei Görögök Kulturális Egyesületének e célra nyitott bankszámláján történő jóváírásokról, valamint az arról történő utalásokról folyamatosan beszámolunk:

Οι ελληνικές οργανώσεις της Ουγγαρίας, καθώς επιχειρήσεις, άλλοι οργανισμοί και ιδιώτες (Έλληνες, φιλέλληνες και φιλότιμοι άνθρωποι) συγκεντρώνουν χρηματική προσφορά, κατόπιν κλήσεως του Πολιτιστικού Συλλόγου Ελλήνων Ουγγαρίας, για τη βοήθεια των επιζώντων και πληγμένων της πυρκαγιάς στην Ελλάδα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ελλήνων νομού Τσόγγκραντ άνοιξε για το σκοπό αυτό ιδικό λογαριασμό και δημοσιεύει συνέχεις ενημερώσεις σχετικά με τις πιστώσεις και τα εμβάσματα:

Jóváírások / Πιστώσεις (30-07-2018)

Jóváírások / Πιστώσεις (01-08-2018)

Első átutalás a Vöröskeresztnek / Πρώτο έμβασμα για τον Ερυθρό Σταυρό (02-08-2018)

Jóváírások / Πιστώσεις (06-08-2018)

Jóváírások / Πιστώσεις (14-08-2018)

Második átutalás a Vöröskeresztnek / Δεύτερο έμβασμα για τον Ερυθρό Σταυρό (15-08-2018)

Jóváírások / Πιστώσεις (21-08-2018)

Jóváírások / Πιστώσεις (25-08-2018)

Jóváírások / Πιστώσεις (30-08-2018)

Κλήση για βοήθεια των πυρόπληκτων στην Ελλάδα

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ελλήνων Ουγγαρίας (Σύλλογος) δημοσιεύει μια έκκληση προς τις οργανώσεις Ελλήνων στην Ουγγαρία, καθώς προς επιχειρήσεις, άλλους Oργανισμούς και ιδιώτες για συγκέντρωση χρημάτων για τη βοήθεια των επιζώντων και των πληγέντων (τουλάχιστον 78 οι νεκροί σύμφωνα με τα στοιχεία τη 25/7/18) της τραγικών διαστάσεων πυρκαγιάς που έπληξε την Ελλάδα.
Για την πραγματοποίηση της οικονομικής στήριξης υπεύθυνη είναι η Τοπική Ομάδα του Νομού Csongrád του Πολιτιστικού Συλλόγου Ελλήνων Ουγγαρίας, η οποία οργάνωση γι” αυτό το σκοπό έχει ανοίξει ιδικό λογαριασμό στη Τράπεζα Εμπορίου και Πίστεως (Kereskedelmi és Hitelbank). Ο αριθμός του λογαριασμού είναι: 10402805-50526582-55481028
Η δωρεά μέσω του Ουγγρικού Ερυθρού Σταυρού θα πάει στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό.
Λεπτομέρειες:
Καθώς ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός μπορεί με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο να συντονίσει την εξασφάλιση των υλικών αγαθών και υπηρεσιών προς τους επιζώντες και πληγέντες, ο έρανος είναι σε μετρητά.
Για την τεχνική εκτέλεση υπεύθυνη είναι η Τοπική Ομάδα του Νομού Csongrád του Πολιτιστικού Συλλόγου Ελλήνων Ουγγαρίας (Οργανισμός μέλος του Συλλόγου, που είναι κοινωφελής πολιτική οργάνωση της εθνικότητας με δικαίωμα διεξαγωγής εράνων, την εκπροσωπεί ο Αλέξανδρος Πούρος) ο οποίος Οργανισμός γι” αυτό, εντός του τραπεζικού του λογαριασμού δημιουργεί έναν τεχνικό λογαριασμό ο οποίος θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά γι” αυτό το σκοπό, κλείνει συμφωνία με τον Ουγγρικό Ερυθρό Σταυρό για τη χορηγία και τη χρήση της βοήθειας, θα δώσει δημόσια αναφορά, καθώς επίσης τις δαπάνες της διεξαγωγής του εράνου θα τα καλύψει ο ίδιος (Οργανισμός).
Τη χρηματική δωρεά ο Ουγγρικός Ερυθρός Σταυρός θα τη μεταφέρει στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Προς τον Ουγγρικό Ερυθρό Σταυρό η ενίσχυση, εκ μέρους των Ελληνικών Οργανώσεων της Ουγγαρίας, καθώς επιχειρήσεων, άλλων Οργανισμών και ιδιωτών, θα μεταφέρεται σε περισσότερες δόσεις, εκφράζοντας έτσι ότι οι Έλληνες, οι φιλέλληνες της Ουγγαρίας και οι άνθρωποι που θέλουν να βοηθήσουν, με αγάπη και συμπόνια σκέφτονται τον Ελληνικό λαό που έχει πρόβλημα.
Αναμένουμε τις χρηματικές προσφορές στον ακόλουθο αριθμό λογαριασμού:
Αριθμός λογαριασμού 10402805-50526582-55481028 (IBAN επέκταση του αριθμού GIRO HU74).
Κάτοχος Λογαριασμού: Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete – Csongrád Megyei Helyi Csoport (Πολιτιστικός Σύλλογος Ελλήνων Ουγγαρίας – Τοπική Ομάδα Νομού Csongrád).
Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα Διαχείρισης Λογαριασμού: Τράπεζα Εμπορίου και Πίστεως (Kereskedelmi és Hitelbank).

Στις σημειώσεις παρακαλείσθε να αναφέρετε:
- «πυρκαγιά στην Ελλάδα»
- το όνομα του χορηγού ή σε περίπτωση ανωνυμίας, «Ανώνυμος».
Περισσότερες πληροφορίες από 27/07/2018: info@szegedigorogok.hu

Για χάρη του κοινού σκοπού, σας ευχαριστώ για την υποστήριξή σας!