Η Αυτοδιοίκηση Ελλήνων Σέγκεντ

Επικοινωνία, σύμβουλοι

Έδρα: Nemzetiségek Háza – (Hungary) 6721 Szeged, Osztróvszky u. 6.
Τηλέφωνο: (0036) 62/424-248
E-mail: info@szegedigorogok.hu
Πρόεδρος: Dr. Kosztopulosz Andreász
Αντιπρόεδρος: Erdélyi Mariann
Σύμβουλος: Purosz Alexandrosz

Αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων

Αρχείο αποφάσεων μέχρι τις 11 Μαρτίου 2015

Γενική συνέλευση – 13. 04. 2015.
Γενική συνέλευση – 25. 06. 2015.
Γενική συνέλευση – 11. 09. 2015.
Γενική συνέλευση – 11. 11. 2015.
Γενική συνέλευση – 27. 11. 2015.
Γενική συνέλευση – 17. 12. 2015.
Γενική συνέλευση – 27. 01. 2016.
Γενική συνέλευση – 12. 02. 2016.
Γενική συνέλευση – 31. 03. 2016.
Γενική συνέλευση – 19. 04. 2016.

Γενική συνέλευση – 27. 05. 2016.
Γενική συνέλευση – 16. 06. 2016.
Γενική συνέλευση – 29. 08. 2016.

Γενική συνέλευση – 27. 09. 2016.

Γενική συνέλευση – 17. 10. 2016.

Γενική συνέλευση – 07. 12. 2016.
Γενική συνέλευση – 18. 01. 2016.

Γενική συνέλευση – 20.02.2017.

Γενική συνέλευση – 21.04.2017.

Γενική συνέλευση – 16.05.2017.

Γενική συνέλευση – 06.12.2017
Γενική συνέλευση – 28.12.2017 1.2.
Γενική συνέλευση – 28.02.2018

Γενική συνέλευση – 09.05.2018

Καταστατικό

Καταστατικό της Αυτοδιοίκησης Ελλήνων Σέγκεντ