Για την ιστοσελίδα

Η ιστοσελίδα szegedigorogok.hu (Έλληνες του Σέγκεντ) εκτός από την παρουσίαση της ελληνικής κοινότητας της πόλης Σέγκεντ προσφέρει περιεχόμενα τα οποία θα φανούν χρήσιμα για όσους ενδιαφέρονται για την ελληνική γλώσσα και πολιτισμό.  Συγκεκριμένα:

 Έλληνες του Σέγκεντ: Εδώ θα διαβάσουμε στοιχεία και στατιστικές τόσο για τους Έλληνες του Σέγκεντ όσο και για τις οργανώσεις που συγκροτήθηκαν από αυτούς όπως τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ελλήνων νομού Τσόγκραντ (Σύλλογο) και την Αυτοδιοίκηση Ελλήνων Σέγκεντ (Αυτοδιοίκηση).

Προγράμματα: Εδώ γίνεται ενημέρωση για τα μόνιμα προγράμματα (μαθήματα ελληνικής γλώσσας και ελληνικού χορού) καθώς και άλλες εκδηλώσεις (πχ. εκθέσεις και διαλέξεις) που διοργανώνουν οι ελληνικές οργανώσεις του Σέγκεντ.

Ελληνική γλώσσα: Όσοι μαθαίνουν ελληνικά θα βρούνε εδώ σε όλα τα επίπεδα χρήσιμα γλωσσικά υλικά από τα οποία τα περισσότερα είναι δικής μας δημιουργίας.

Ελληνικός Τύπος: Μέσα από την στήλη αυτή θα έχετε την δυνατότητα να διαβάσετε τον ελληνικό Τύπο, θα έχετε πρόσβαση σε άρθρα ουγγρικού ενδιαφέροντος από ελληνικές εφημερίδες, όπως και άρθρα ελληνικού ενδιαφέροντος από ουγγρικές εφημερίδες.

Οι εκδόσεις μας: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ελλήνων νομού Τσόγκραντ και η Αυτοδιοίκηση Ελλήνων Σέγκεντ ξεκίνησαν το 2011 κοινή σειρά εκδόσεων με τίτλο Szegedi görög füzetek (Ελληνικά τετράδια του Σέγκεντ), μεταξύ των οποίων υπάρχουν βιβλία εκμάθησης Ελληνικών και βιβλία ιστορίας.

Βιβλιοθήκη: Στην έδρα μας, στο Nemzetiségek Háza (Οίκος των Εθνικοτήτων) θα βρει κανείς πλούσια συλλογή βιβλίων στα Ουγγρικά και Ελληνικά τα οποία είναι διαθέσιμα για όλους και μπορούν να δοθούν για δανεισμό στα μέλη του Συλλόγου.

Πολιτισμός: Εδώ θα διαβάσετε μεταξύ άλλων μελέτες που γράφτηκαν πάνω στο θέμα της ελληνικής κοινότητας του Σέγκεντ.

Με χαρά δεχόμαστε οποιαδήποτε παρατήρηση στη διεύθυνση: info@szegedigorogok.hu