31

Στο σεμινάριο της Ντόρας Στράτου

Θερινό σεμινάριο στο Θέατρο Ντόρας Στράτου, στην Αθήνα
24-28 Ιουλίου 2017