Εξορθολογισμένοι μύθοι – Μυθικά πλάσματα στην αρχαιότητα

Σας προσκαλούμε με χαρά στη διάλεξη του Gönczi Gergő η οποία πραγματοποιείται στα πλαίσια συνεργασίας της Αυτοδιοίκησης Ελλήνων Σέγκεντ με το Τμήμα Αρχαίας Ιστορίας του Πανεπιστημίου Σέγκεντ.

Ημερομηνία: 16 Απριλίου (Τετάρτη) 16.30
Τόπος: Οίκος των Εθνικοτήτων

Διάλεξη του Illés Imre Áron.

Μετά τη διάλεξη θα ακολουθήσει μάθημα ελληνικού χορού.

Illés Imre Áron - Racionalizált mítoszok.pdf.01