Προσφορά του 1% του φόρου εισοδήματος

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ελλήνων Ουγγαρίας – Τοπική Οργάνωση Νομού Τσόγκραντ ευχαριστεί για κάθε οικονομική ενίσχυση.

Εκτός από τις συνδρομές και επιδοτήσεις των εκδηλώσεών μας ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την προσφορά του 1% του φόρου εισοδήματος που χρησιμοποιούμε για τα έξοδα της εκδοτικής δραστηριότητάς μας.

Α.Φ.Μ.: 18455405-1-06
Αρ. λογαριασμού: 10402805-50526582-55481004

nevjegy_1szazalek_press_fogra27.pdf.03nevjegy_1szazalek_press_fogra27.pdf.02